Obsah

EU PENÍZE ŠKOLÁM

Naše škola se zapojila do projektu "Výzva 51" s názvem "Didaktika pro kyberprostor".
Cílem projektu je vzdělávání pedagogů školy na vybavení ICT technikou a směrování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu.

I naše škola se připojila k projektu " EU- peníze školám" - zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách.

Projektový záměr

 

Inovace vzdělávacího procesu v oblasti čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti doplněné  digitální technologií.

 
Cílem projektu je pomocí nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání.  Chceme podpořit cíle naší školy a to zejména posílit výuku žáků. Žáky budeme učit takové znalosti a dovednosti, které jsou uplatnitelné v praktickém životě a rozvíjet samostatné logické myšlení a schopnosti.

Moderní škola se musí přizpůsobit vzdělávacím trendům v Evropě. Chceme rozvíjet u žáků kompetence, které jsou nezbytné pro život v Evropě v 21. století.  Naší prioritou je vést žáky k všestrannému používání informačních technologií. Cílem projektu je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií. Chceme poskytnout dětem maximální podporu a zcela vyhovující pracovní prostředí, proto pomocí projektu obnovíme ICT vybavení školy. Do školy pořídíme nový dataprojektor, interaktivní dataprojektor, notebooky a další ICT vybavení, které umožní efektivnější výuku. 

Podporovány jsou takové činnosti, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi učitelem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Zaměříme se na aktivity, které umožňují následné zveřejnění a sdílení s pedagogickou veřejností. Pomocí interaktivních nástrojů tak dáme dětem dostatek možností a podnětů, aby se samy učily a objevovaly svět kolem sebe.

Naši pedagogičtí pracovníci budou vytvářet sady digitálních učebních materiálů do běžných předmětů, jako jsou Český jazyk, Matematika a Anglický jazyk. Každá sada bude obsahovat 20 digitálních učebních materiálů, které budou následně použity ve výuce. Škola si také klade za cíl podpořit přípravu pedagogických pracovníků na vyučovací hodinu, zaměřenou na rozvoj přírodovědné a čtenářské a informační gramotnosti. Produktem přípravy pedagogů na vyučování budou 2 sady vzdělávacích materiálů (učební materiály a výukové lekce). Každá sada bude obsahovat 36 vzdělávacích materiálů, které budou ověřeny v praxi v rámci běžné výuky.

Dále bude podpořen profesní růst pedagogických pracovníků v oblasti vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti žáků a cizích jazyků. Pedagogický sbor bude veden k užší a efektivnější spolupráci při vytváření výchovně-vzdělávacích strategií školy prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, jehož obsahem bude týmová spolupráce a podpora součinnosti aktivit jednotlivce a týmu. Pedagogičtí pracovníci budou také proškoleni ve využívání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu a v profesním životě.

Jako indikátory úspěšnosti tohoto projektu budou vzdělávací výsledky žáků, výsledky v soutěžích, prezentace školy, spokojenost žáků a rodičů.

Chceme :

 

  • 1.    Zkvalitnění výuky běžných předmětů díky využití moderních ICT technologií.
  • 2.    Modernizace a zkvalitnění ICT vybavení školy.
  • 3.    Vytvoření sad digitálních učebních materiálů a vzdělávacích materiálů pro využití ve výuce běžných předmětů.
  • 4.    Vybavení speciální učebny multifunkčními žákovskými pracovišti pro výuku standardních předmětů pomocí ICT.
  • 5.    Zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu on-line i off-line a podpora rozvoje odpovídajících kompetencí žáků a pedagogických pracovníků.
  • 6.   Vytváření podmínek pro zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které vedou ke zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů, podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků.

DUM

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
zaměřeno na Matematiku:
VY_32_INOVACE_ICT_11_01-20  Mgr. Martina Šolínová              1. a 2. ročník
VY_32_INOVACE_ICT_14_01-20  Mgr. Nora Kalašová                3. a 4. ročník
zaměřeno na Český jazyk:
VY_32_INOVACE_ICT_12_01-20  Mgr. Nora Kalašová                3. a 4. ročník
VY_32_INOVACE_ICT_16_01-10  Mgr. Nora Kalašová                3. a 4. ročník
VY_32_INOVACE_ICT_16_11-20  Mgr. Martina Šolínová              1. a 2. ročník
 zaměřeno na Český jazyk 
VY_32_INOVACE_ICT_13_01-20  Mgr. Martina Šolínová              1. a 2. ročník
    zaměřeno na Anglický jazyk:
VY_32_INOVACE_ICT_15_01-20  Mgr. Brigita Vanická                 3. a 4. ročník

Veškeré materiály: e-mail: zs@dobkovice.cz Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

euplakat

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

 

.