Obsah

Školní družina

Provozní doba 6:30 - 16:00 hod.

 

Co nabízí naše ŠD

 • vzděláváme se formou zájmových vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku, relaxací, výchovou, hrou, učením, individuální prací a motivačním projektem
 • cílem naší práce je položit základy ke klíčovým kompetencím neboli schopnostem umět trávit volný čas, řešit problémy, kompetencím komunikativním, sociálním, občanským a pracovním
 • spojení žáků různých věkových kategorií umožňuje vést je k tomu, aby respektovali jeden druhého
 • snažíme se vytvořit příjemné prostředí a klima ŠD, rozvíjíme estetické vnímání dětí
 • respektujeme individuální schopnosti a dovednosti žáků
 • zaměřujeme se na ochranu životního prostředí

 

Pravidelné činnosti

 • Kromě pravidelné skladby zaměstnání během týdne, kdy se střídá výtvarná, pracovní, tělovýchovná a hudebně zájmová činnost. Vedeme pod ŠD také zájmové kroužky: flétna.

Příležitostné akce

 • Obsahem jsou akce, které se často organizují v rámci celé školy. Jsou to různé besedy, slavnosti, výlety, víkendové akce, karneval, vystoupení a podobně.

Spontánní aktivity

 • Děti motivujeme k různým spontánním aktivitám, ke kterým mají dostatek hraček, didaktických pomůcek a materiálů v herně i pracovně ŠD.

Odpočinkové činnosti

 • Kromě klidových činností, kdy například posloucháme pohádku, odpočíváme po obědě, vedeme děti i k aktivnímu odpočinku, který kompenzuje jednostrannou zátěž při vyučování. V odpoledních hodinách máme kdykoliv k dispozici tělocvičnu či školní hřiště, které hojně a rádi využíváme.

Příprava na vyučování

 • Poznatky získané při školním vyučování prohlubujeme i ve ŠD. Vše probíhá zábavnou formou, hrou (luštěnky, křížovky, soutěže, vycházky do okolí atd.).

 

 

 Tematický plán 2023/2024