Obsah

Školní jídelna zajišťuje stravu pro 

MŠ - v rozsahu dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, pitný režim

ZŠ - v rozsahu oběd a pitný režim

Ostatní strávníci - oběd

Pokud strávník neodhlásí odebrání stravy předchozí den do 14,00 hodin, bude mu cena neodebrané stravy účtována! 

STRAVU PROSÍM ODHLAŠUJTE VŽDY NA TELEFONNÍ ČÍSLO +420 605 770 717, STAČÍ SMS. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.