Obsah

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Typ: ostatní
Dopis rodičům a doporučená výbava žáka 1. ročníku.

Vážení rodiče,

potěšilo nás, že jste se rozhodli zapsat své dítě do prvního ročníku na naši školu. Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto Vám chceme poskytnout informace, které byste měli znát ještě před nástupem dítěte do Základní školy a Mateřské školy v Dobkovicích.                                                                                         

ředitelka školy

        Mgr. Nora Kalašová

1. Několik informací o škole

Škola vyučuje 1. ročník  podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

„Škola s úsměvem“ , č.j. 240/2007.

Jako základní škola chceme žákům poskytovat základní vzdělání, tj. naučit je dobře českému jazyku a matematice, poskytnout jim všeobecný přehled o ostatních oborech a v souladu se současnými trendy jim dát dobré základy jednoho cizího jazyka a seznámit je s prací na počítačích (výukové programy) + +informatika od 4. ročníku.

Důraz škola klade na mimoškolní aktivity nad rámec výchovně vzdělávacího standardu: 

akademie, výlety, sportovní soutěže, exkurze, výstavy, spaní ve škole, školy v přírodě atd.

Kurzy plavání  umožňujeme všem dětem od 1. - 4. třídy.

Školu navštěvuje 19 žáků, kteří chodí do 2 tříd. Průměrná naplněnost je 9 žáků na třídu.

Škola vyučuje anglickému jazyku.

Ve škole pracují 3 učitelé ( včetně ředitelky školy), 1 vychovatelka + 2x asistent pedagoga

2  nepedagog. pracovníci  - školnice a účetní.

 

2. Výuka v 1. třídě

 

Učební plán 1. třídy

Český jazyk                          10 hodin

Matematika                            4 hodiny

Prvouka                                  2 hodiny

Hudební výchova                   1 hodina

Výtvarná výchova                  1 hodina

Praktické činnosti                  1 hodina

Tělesná výchova                    2 hodiny

 

V první třídě vyučujeme jednotlivé předměty v blocích, u nás nezvoní.

Vyučování v první třídě začíná v  8.00 a končí v 11.40, jeden den v týdnu v 12.35 hodin.

Příchod do školy  nejpozději v 7:45 hodin (může průběžně již od 6.30 hodin).

 

3. Školní družina

Ve škole pracuje jedna školní družina. Školní družinu mohou navštěvovat podle zájmu rodičů žáci 1. – 4. ročníku.

Pracovní doba školní družiny od 6.30 do 16.00 hodin.

Zápis do školní družiny proběhne při zahájení školního roku 2022/2023 u vychovatelky školní družiny.

 

4. Zájmová činnost 

V naší škole je zájmová činnost obsažena ve vzdělávání ŠD.

 

5. Je Vaše dítě připraveno na školu?

Fyzické předpoklady

 • umí si poradit s knoflíky, zipy a tkaničkami
 • má šikovné prsty, umí stříhat nůžkami, zvládne tupou jehlu a nit
 • umí navlékat korálky, umí i jiné věci, které patří k manuální zručnosti
 • umí chytit a hodit míč
 • umí poskočit
 • umí chvilku poskakovat na jedné nebo druhé noze

 

Psychické předpoklady

 • umí hovořit o nějaké nedávné události či zážitku rozumně, s určitým stupněm plynulosti
 • má rádo příběhy a je schopné je poslouchat bez přílišných projevů neklidu
 • rozezná barvy a zná jejich názvy
 • zná své jméno a příjmení, orientuje se ve své rodině, popř. zná adresu bydliště
 • pamatuje si, o čem asi jsou jeho oblíbené pohádky
 • správně vyslovuje, artikuluje a vytváří plynule věty
 • umí nazpaměť některé dětské písničky a říkanky
 • projevuje touhu číst a zajímá se o knihy 
 • zapojí se do her

 

Společenské předpoklady

 • umí se rozdělit s ostatními
 • je ochotno pomáhat doma i ve škole
 • je schopno plnit jednoduché úkoly
 • je spokojené, když si hraje se skupinou přátel
 • umí si zajistit své osobní potřeby (mytí rukou)
 • když se nabízí nějaká nová činnost, je připraveno se zapojit
 • pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit, je pozorné, poslouchá
 • umí se přiměřeně rychle obléknout, svoje místo a věci udržuje v pořádku

 

Spolupráce rodiny a školy

 • jednotná výchova rodiny a školy
 • každodenní rozhovor o školní práci
 • důsledná kontrola pomůcek
 • dohled při psaní domácích úkolů
 • pravidelné návštěvy třídních schůzek
 • při obtížích žáka spolupracovat s třídním učitelem 

 

Doporučená výbava žáka 1. ročníku (68.07 kB)

 


Přílohy

Vytvořeno: 7. 3. 2023
Poslední aktualizace: 7. 3. 2023 10:11
Autor: Správce Webu