Obsah

Provozní pravidla Mateřské školy v Dobkovicích od 19.4.2021

Typ: ostatní
.

Dodatek ke Školnímu řádu č.2

Provozní pravidla Mateřské školy v Dobkovicích od 19.4.2021

A) Mateřská škola otevřena pouze pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání ( narození 31.8.2015 a dříve ) a dětí těchto vybraných profesí:

zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

pedagogičtí pracovníci kteří zajišťují prezenční vzdělávání ve škole a školských zařízeních

zaměstnanci bezpečnostních sborů

příslušníci ozbrojených sil

zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví

zaměstnanci v sociálních službách

zaměstnanci Úřadu práce České republiky

zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení

zaměstnanci Finanční správy České republiky

Příslušnost k vybraným profesím je zákonný zástupce povinen doložit škole potvrzením zaměstnavatele.

 

B)Testování dětí – povinné neinvazivní testování u nás bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek, pokud dítě v tento den nebude v MŠ, proběhne při prvním příchodu do MŠ, rodiče si test u svého dítěte provedou sami, poté vyčkají před budovou na výsledek.

V případě pozitivního testu si zákonný zástupce dítě okamžitě odvede.

Škola vystaví dítětipotvrzení o pozitivním testu s uvedením dne a času provedení testu.

 

  1. Pokud zákonný zástupce odmítne testování dítěte, je dítě omluveno. (nemoc).
  2. Testování se neprovádí :

            1.negativní test provedený na odběrovém místě a není starší 48 hodin.

2. prodělání nemoci Covid-19 + karanténa a neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Vše je třeba prokazatelně doložit. Pokud skutečnost nebude doložena, dítě bude testováno.

 

 Není možné použití vlastního testu, případně testování dítěte doma.

 

Provozní pravidla mateřské školy platná od 1.9.2020 zůstávají nadále v platnosti.

V Dobkovicích dne 13.4.2021

Marie Vytlačilová -vedoucí Mateřské školy.


Příloha

Vytvořeno: 14. 4. 2021
Poslední aktualizace: 14. 4. 2021 08:42
Autor: Správce Webu