Obsah

Naše Motto:

"Všichni jsme kamarádi a nikdy nejsme na nic sami"

Mateřská škola je jednotřídní. Je umístěna ve středu obce a její výhodná poloha umožňuje dětem sledovat jak silniční, železniční a lodní dopravu, tak na druhé straně život v přírodě. Vycházky do nedalekého lesa nebo naopak k řece Labi jsou vždy dětmi očekávané a vítané. K pobytu venku, děti využívají také prostornou školní zahradu, která byla v roce 2018 nově vybavena houpačkami, domečkem, průlezkami, skluzavkou a pískovištěm. Vše je vkusně doplněno zelení. Děti si spolu s učitelkami vytvořily vlastní školní záhonek, na kterém si pěstují vlastní ,,dobrůtky“.

Naše mateřská škola má dostatečně velké prostory. Děti mají prostor pro tvořivé i konstruktivní činnosti, pohybové hry, hry u stolečků – společenské, výtvarné, pracovní, individuální činnosti, didaktické hry.

Vybavení hračkami, pomůckami, materiály a doplňky odpovídají počtu i věku dětí a jsou postupně obnovovány a doplňovány. Hračky a podstatná část pomůcek je umístěna tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samostatně brát. Snažíme se vést děti k ukládání hraček na své místo podle toho, kam patří.

 Prostředí mateřské školy (chodbu i prostor v šatně) zdobí výtvarné práce dětí, které jsou pravidelně podle aktuálnosti vyměňovány, takže rodiče si je mohou prohlédnout.

 

 Jakou filozofii ŠVP chceme realizovat?

Společnou cestou – „Aby nám všem, dětem a rodičům, bylo dobře“.

Jakou cestou?

Aktivní účastí dítěte a smysluplným vnímáním i prožitkovým učením.

Vzděláváním dětí v naší MŠ v průběhu celého dne.

Činnostmi částečně řízenými učitelkou, které vyvážíme prostorem pro přirozené, nenucené aktivity dětí.

Co nabízíme dětem?

Kamarádské učitelky, osobnostně orientovaný program.

Pestrou škálu bohatých příležitostí, smysluplných činností i aktivit, rozvoj přirozeného talentu a specifických vloh.

Podnětné prostředí MŠ a velkou školní zahradu.

Co nabízíme rodičům?

Profesionalitu personálu, kvalifikovanou pomoc, přátelský postoj, partnerství, ochotu spolupracovat, spolupodílení na akcích školy.

Co nechceme v MŠ!

Agresivní děti, šikanu, lhostejné a nevšímavé rodiče, nevhodné hračky, nemocné a smutné děti.

Jak děti připravujeme pro vstup do ZŠ?

Individuální péčí, grafomotorickými cviky, preventivními aktivitami pro správnou výslovnost dětí, přiměřenými metodami předškolního vzdělávání.

Výsledek?

Samostatný člověk, který má pevné mravní základy, dokáže řešit problémy, je připravený pro budoucí život a vzdělávání.