Obsah

Školní rok 2023/2024

Nárok na oběd pro žáky ZŠ Dobkovice je již od 4.9.2023

1/ pouze pro včas přihlášené do pátku 1.9.23 do 14 h

2/ pouze do vlastního jídlonosiče doneseného do 8 hodin do budovy MŠ do školní kuchyně!

V budově ZŠ budou obědvat žáci až od 5.9.2023!

 

 

Přihláška ke stravování se bude vyplňovat pouze pro nové žáky ZŠ a nové děti MŠ. Ostatním platí původní přihlášky.

 

 

 

 

 

 

INFORMACE  K  PLATBÁM STRAVNÉHO V ČERVENCI 2023

V měsíci červenci 2023 budou posílány přeplatky na stravném zpět na čísla účtů za žáky  Základní školy Dobkovice, ale i dětí Mateřské školy Dobkovice. Proto pozastavte červencové zálohové platby, akceptovány budou až srpnové platby, které se budou týkat měsíce září 2023. 

 

 

 

 

Informace ohledně odhlašování na strava.cz

Odhlašování bude opět možné do 7,00 hodin, pouze v případě, když nestihnete do 16,00 hodin na strava.cz a jen na 605 770 717 SMS! Kdo nestihne tento termín, automaticky přinese jídlonosič, aby mu nepropadl oběd.

Při nemoci dítěte odhlašujte radši více dnů a když víte, že už se může vrátit do ZŠ nebo MŠ, můžete ho opět přihlásit přes strava.cz do 16,00 hodin, nebo opět jen na 605 770 717 SMS do 7,00 hodin. Kdo nestihne, nemá nárok ten den na stravu - v MŠ nemůže být ani přijat, bez celodenní stravy!

 

 

 

Nárok na oběd pro žáky ZŠ Dobkovice je již od 1.9.2022

1/ pouze pro včas přihlášené do středy 31.8.22 do 14 h

2/ pouze do vlastního jídlonosiče doneseného do 9 hodin do budovy MŠ do školní kuchyně!

V budově ZŠ budou obědvat žáci až od 2.9.2022.

 

 

UPOZORNĚNÍ o zdražování stravného od 1.9.2022! PLATBA JIŽ V SRPNU NA ZÁŘÍ!

OD 1.9.2022 ZVYŠUJEME VŠEM DĚTEM STRAVNÉ, PODROBNOSTI VIZ. ŠKOLNÍ JÍDELNA-ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY- DODATKY Č. 10 A 11 PRO ZŠ A MŠ DOBKOVICE.

MĚSÍČNÍ PLATBY ZŠ  600,- Kč do 10 let / 660,- Kč (po dovršení 10 let)

 

MĚSÍČNÍ PLATBY MŠ  680,- Kč dopolední strava / 860,- Kč celodenní strava

 po dovršení 6 let(odklad)       720,- Kč dopol.str. / 900,- Kč celodenní strava

 

OBĚD PRO DOSPĚLÉHO BUDE ZDRAŽEN O 5,- KČ  Z 55,- Kč NA 60,- Kč.

DŮCHODCI  Z 49,- Kč  NA 54,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění o zdražování stravného!

 

Od 1.4.2022 zvyšujeme všem dětem stravné, podrobnosti viz. Školní jídelna - Řád školní jídelny - dodatky č. 8 a 9 pro ZŠ a MŠ Dobkovice.

 

Oběd pro dospělé bude zdražen o 5,- Kč  z 50,- Kč na 55,- Kč.

Důchodci z 44,- Kč na 49,- Kč

 

 

 

 

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Zvýšení stravného o 1,- Kč od 1.9.2021 u dětí MŠ, které jsou stravovány celodenně, dle nových finančních limitů na potraviny, viz. Řád školní jídelny - dodatek č. 7.

 

STRAVOVÁNÍ PRO DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY BĚHEM DISTANČNÍ VÝUKY

V průběhu distanční výuky má každé dítě z MŠ Dobkovice nárok na oběd. Oběd (výše stravného 21,- Kč), bude možný k vyzvednutí pouze ve ŠJ v budově MŠ. Jídlonosiče musí být označeny jménem a nejdéle do 9,00 hod. odevzdány.
Vyzvednout obědy je možno mezi 11:00 – 12:00 hod.

Je nutné den předem nahlásit odběr obědů na tel.605 770 717! Jestliže nebude oběd
přihlášen, automaticky se ruší.

Školní jídelna - zvýšení stravného od 1.9.2020

POZOR! OD 1.9.2020 ZVYŠUJEME STRAVNÉ, PROTO PLATBA V SRPNU BUDE VYŠŠÍ.

VŠICHNI RODIČE DOSTANOU INFORMACI SPOLU S VYÚČTOVÁNÍM, KDE BUDE ZMĚNA V ČÁSTCE A PROSÍM O TRVALÉ ZADÁVÁNÍ VARIABILNÍHO SYMBOLU, KTERÉ MÁ JIŽ KAŽDÉ DÍTĚ PŘIDĚLENÉ.

Stravné se vždy hradí do 20.dne dopředu na příští měsíc.

Stravné lze uhradit 2 způsoby:
1.způsob: hotově vždy 1x za měsíc 20.dne měsíce dopředu (nebo nejbližší pracovní den) přímo u provozní ŠJ
2.způsob: trvalým příkazem z vašeho účtu (platba vždy provedena do 20.dne v měsíci dopředu)

Obědy placeny pevně stanovenou měsíční částkou ve výši:
ZŠ    7-10 let  520,- Kč ,  od 11 let 580,- Kč (při dovršení se platí od začátku školního roku!)


MŠ   2-6 let  740,- Kč/ celý den,  polodenní 600,- Kč,

   od 7 let 780,- Kč/ celý den, polodenní 640,- Kč (při dovršení se platí od začátku školního roku)

POZOR OD 1.9.2020 SE ZVYŠUJE I CENA ŠKOLNÉHO!

Na stejné číslo účtu posílejte i školné v MŠ 200,-/měsíčně. Předškoláci neplatí!

Přeplatky budou přecházet do dalšího školního roku po dobu docházky strávníka.

1/ Pokud nebude uhrazeno stravné do tohoto termínu, strávník nemá nárok na stravování ve ŠJ.

2/ Stravné je hrazeno v hotovosti v budově školní jídelny, nebo bankovním převodem na účet číslo 78-5215250237/0100 do poznámky jméno dítěte.

3/ Pokud rodič neodhlásí oběd do 14 hodin předešlého dne, kdy žák nebude ve škole, bude mu cena oběda účtována!

4/ Při onemocnění má dítě nárok pouze 1.den na stravu do ešusu  v budově MŠ.

5/ STRAVU ODHLAŠUJTE POUZE V ŠJ NA TELEFONNÍ ČÍSLO 605 770 717, STAČÍ SMS. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Ceník obědů ZŠ Dobkovice -  žáci 1. - 4. třída od 1.9.2020

1 oběd   (7-10 let)                                           26,00 Kč

děti od 11 let (v celém školním roce)         29,00 Kč