Obsah

 

Upozornění o zdražování stravného!

 

Od 1.4.2022 zvyšujeme všem dětem stravné, podrobnosti viz. Školní jídelna - Řád školní jídelny - dodatky č. 8 a 9 pro ZŠ a MŠ Dobkovice.

 

Oběd pro dospělé bude zdražen o 5,- Kč  z 50,- Kč na 55,- Kč.

Důchodci z 44,- Kč na 49,- Kč

 

 

 

 

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Zvýšení stravného o 1,- Kč od 1.9.2021 u dětí MŠ, které jsou stravovány celodenně, dle nových finančních limitů na potraviny, viz. Řád školní jídelny - dodatek č. 7.

 

STRAVOVÁNÍ PRO DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY BĚHEM DISTANČNÍ VÝUKY

V průběhu distanční výuky má každé dítě z MŠ Dobkovice nárok na oběd. Oběd (výše stravného 21,- Kč), bude možný k vyzvednutí pouze ve ŠJ v budově MŠ. Jídlonosiče musí být označeny jménem a nejdéle do 9,00 hod. odevzdány.
Vyzvednout obědy je možno mezi 11:00 – 12:00 hod.

Je nutné den předem nahlásit odběr obědů na tel.605 770 717! Jestliže nebude oběd
přihlášen, automaticky se ruší.

Školní jídelna - zvýšení stravného od 1.9.2020

POZOR! OD 1.9.2020 ZVYŠUJEME STRAVNÉ, PROTO PLATBA V SRPNU BUDE VYŠŠÍ.

VŠICHNI RODIČE DOSTANOU INFORMACI SPOLU S VYÚČTOVÁNÍM, KDE BUDE ZMĚNA V ČÁSTCE A PROSÍM O TRVALÉ ZADÁVÁNÍ VARIABILNÍHO SYMBOLU, KTERÉ MÁ JIŽ KAŽDÉ DÍTĚ PŘIDĚLENÉ.

Stravné se vždy hradí do 20.dne dopředu na příští měsíc.

Stravné lze uhradit 2 způsoby:
1.způsob: hotově vždy 1x za měsíc 20.dne měsíce dopředu (nebo nejbližší pracovní den) přímo u provozní ŠJ
2.způsob: trvalým příkazem z vašeho účtu (platba vždy provedena do 20.dne v měsíci dopředu)

Obědy placeny pevně stanovenou měsíční částkou ve výši:
ZŠ    7-10 let  520,- Kč ,  od 11 let 580,- Kč (při dovršení se platí od začátku školního roku!)


MŠ   2-6 let  740,- Kč/ celý den,  polodenní 600,- Kč,

   od 7 let 780,- Kč/ celý den, polodenní 640,- Kč (při dovršení se platí od začátku školního roku)

POZOR OD 1.9.2020 SE ZVYŠUJE I CENA ŠKOLNÉHO!

Na stejné číslo účtu posílejte i školné v MŠ 200,-/měsíčně. Předškoláci neplatí!

Přeplatky budou přecházet do dalšího školního roku po dobu docházky strávníka.

1/ Pokud nebude uhrazeno stravné do tohoto termínu, strávník nemá nárok na stravování ve ŠJ.

2/ Stravné je hrazeno v hotovosti v budově školní jídelny, nebo bankovním převodem na účet číslo 78-5215250237/0100 do poznámky jméno dítěte.

3/ Pokud rodič neodhlásí oběd do 14 hodin předešlého dne, kdy žák nebude ve škole, bude mu cena oběda účtována!

4/ Při onemocnění má dítě nárok pouze 1.den na stravu do ešusu  v budově MŠ.

5/ STRAVU ODHLAŠUJTE POUZE V ŠJ NA TELEFONNÍ ČÍSLO 605 770 717, STAČÍ SMS. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Ceník obědů ZŠ Dobkovice -  žáci 1. - 4. třída od 1.9.2020

1 oběd   (7-10 let)                                           26,00 Kč

děti od 11 let (v celém školním roce)         29,00 Kč