Obsah

PO

Sportovní kroužek                D. Křivakovská

Flétna  -  1. třída                   Mgr. M. Šolínová

14:30 -   15:15 hod.

12:00 -   12:35 hod.

ÚT

Keramika –  1. až 4. třída    L. Novotná

Flétna  - 3. + 4. třída             Mgr. M. Šolínová

15:15 -   16:30 hod.

14:30 -   15:00 hod.

ST

Šikulky – 1. až 4. třída          A. Šejnohová

Flétna  -   2. třída                   Mgr. M. Šolínová

14:30 -   15:15 hod.

12:00 -   12:35 hod.

Hrajeme si s jazýčkem         Mgr. M. Šolínová

11:50 -   12:35 hod.