Obsah

"Škola s úsměvem"

                 a

"Škola podporující zdraví"

Berme školu vážně, ale nebojme se zasmát.
Nejztracenější den našeho života je ten, kdy jsme se nezasmáli.

škola podporující zdraví

Jsme typem malotřídní venkovské školy postavené v roce 1892. Škola má 4 ročníky spojené do dvou tříd. Spojení je určeno počtem dětí v jednotlivých ročnících. Škola je umístěna v obci, která se nachází mezi dvěma většími městy. Dopravní spojení do obce je pouze železniční a silniční. Autobusová doprava není zavedena. Škola je integrovaná s mateřskou školou, součástí školy je také jedno oddělení školní družiny a školní jídelna. Maximální kapacita je 40 žáků. Skutečný stav se pohybuje okolo 25 - 30 žáků. Kapacita školní družiny je 31 žáků. Žáci, kteří školu navštěvují, jsou většinou místní. Škola umožňuje vzdělání také žákům se speciálními vzdělávacími potřebami i žákům nadaným.

SBÍRÁME TYTO SUROVINY:

  • Pomerančovou kůru
  • Šípky
  • Papír
  • Víčka od PET lahví
  • TETRAPAK

PROJEKTY:

Škola se zatím do dlouhodobých projektů a mezinárodní spolupráce nezapojuje a nabízí tyto celoroční projekty:

Spaní ve škole                      aneb "Noční hledání školního skřítka"
Zahradní slavnost                sportovní klání rodičů a žáků
Putování tradicemi               seznamování dětí s obyčeji
Rej čarodějnic                       pochod obcí a vynášení Morény
Péče o zdraví                        "Zdravé zuby" a "Zdravá výživa"
EKO projekty                         "Sběr papíru" - Severočeské sběrné suroviny
                                                "Tonda Obal na cestách" - třídíme odpad
                                                Sběr a sušení šípku a pomerančové kůry


Pobyt v přírodě - týdenní pobyt se zaměřením na ekologickou a enviromentální výchovu
Za poznáním Českého Švýcarska - vědomostní soutěž
Kalibro - srovnávací testy

SOUTĚŽE:

Olympiáda malotřídních škol - 1. místo

Turnaj ve vybíjené - 5. místo

Výtvarná soutěž - "3001 příběh planety"

Výtvarná soutěž - "Svět kolem nás" - kolektiv školní družiny

Výtvarná soutěž - "Nejhezčí velikonoční výrobek"

Recyklohraní - třídění odpadu

KOVOŠROT GROUP - 2.místo ve sběru papíru s nejvyšším odevzdaným množstvím papíru na jednoho žáka školy

 

PUTOVÁNÍ ŠKOLNÍM ROKEM:

Škola v přírodě
Adopce opičky kalimiko - ZOO Děčín spolu s MŠ
Vánoční trhy a zpívání u stromečku
Vítání občánků
Karneval
Akademie - pásmo scének, pohádek, písní, básní, předtančení atd.
Poslední zvonění (rozloučení se školním rokem, loučení se čtvrťáky, program pro rodiče)
Plavecký výcvik/lekce brusleníBĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU PROBÍHÁ ŘADA DALŠÍCH DROBNĚJŠÍCH AKCÍ:

Preventivní program - akce vedoucí k vytváření pocitu zodpovědnosti a sounáležitosti (besedy na téma drogy, alkohol, šikana), besedy o zvířatech (ZOO, CHKO), dále pak tematické akce - Mikuláš, knihovna, slavnostní zahájení a ukončení školního roku se starostou obce, branný závod, výlet za odměnu na konci I. pololetí a pak na konci II. pololetí, účast dětí MŠ ve vyučování prvních tříd, účast v různých soutěží během školního roku, požární ochrana a exkurze, návštěvy kin, divadel a výstav. Spolupráce se spádovou školou - návštěva školy.