Obsah

DOMÁCÍ ÚKOLY 8. období - 27.04. – 03.05.2020

Typ: ostatní
.
1. TŘÍDA
1. Slabikář s. 83
2. Vyvození nových písmen Ď, Ť, Ň
3. Slabikář s. 84, 85, 86
4. Práce se zásobníčkem (desky s písmenky) – složte slova BAGR, GEPARD, GLÓBUS, GORILA, FOTOGRAF. (Nezapomeňte se dětí zeptat, zda vědí, co tato slova znamenají.)
Matematika
1. práce s kartičkami s čísly a tečkami
 • Srovnat řadu čísel od 0 do 20+přiřadit správný počet teček.
 • Děti vytáhnou jednu z číslic a řeknou, které číslo je v řadě čísel před vytaženým číslem a po něm.(Např. vytáhne číslo 11, před číslem 11 je číslo 10 a po čísle 11 je číslo 12.)
 • Děti vytáhnou libovolná dvě čísla a určí, které je větší.
2. Procvičujeme s Matýskem (nový fialový sešit) s. 1, 2, 3
3. M-PS s. 48, 49, 50, 51
Psaní
1. -nácvik psaní T - viz. fotografie
T
2. Písanka s. 21, 33, 34, 35
(Vyfoťte mi, prosím, Písanku s. 21 a 34, 35 a pošlete mi je na můj e-mail nebo WhatsApp. Děkuji.)
3. Nadiktujte, prosím, dětem tato písmena : ž, h, r, z, s, o, Ž, H, R, Z, S, O. Děti budou psát na papír psacím písmem. Pokud si psaní některého z písmen nevybaví, zopakujte jej několikrát během tohoto týdne.
Já a můj svět s. 52, 53 
Pokud budou mít děti vše hotové, mohou procvičovat v pracovním sešitě Poznáváme abecedu probraná písmena.
 
2. TŘÍDA
Český jazyk
 • zopakovat názvy všech slovních druhů
 • zopakovat – Podstatná jména jsou…
 • Slovesa jsou slova, která vyjadřují…
1. Opakování podstatná jména – pracovní list viz. soubory Pracovní listy 2. třída(Prosím o zpětnou vazbu.)
2. Opakování slovesa – pracovní list viz. soubory Pracovní listy 2. třída  (Prosím o zpětnou vazbu.)
3. Zkuste, prosím, dětem nadiktovat diktát v učebnici na s. 80/8a. Děti mohou psát do sešitu domácího nebo na papír.
4. Učebnice ČJ s. 93/2, 4, 6, 7 – ústně
5. Učebnice ČJ s. 93/5, 93/5a – písemně do sešitu domácího nebo na papír
PŘEDLOŽKY
– stojí před podstatnými jmény, přídavnými jmény, zájmeny a číslovkami (naučit zpaměti)
1. Učebnice ČJ s. 94/ žlutý obdélník – jen přečíst
s. 94/1, s. 94/1a – ústně
2. ČJ- PS s. 26
Matematika
1. Násobky 2 (0-20 a 20-0) – ústně
 • Zkusit si přeříkat 0.2=0, 1.2=2, 2.2=4, 3.2=6, 4.2=8…….10.2=20.
 • Zkuste zadávat příklady i na přeskáčku.
Procvičovat můžete zde:
2. M-PS s. 39, 40, 41
3. Opakování – Násobilka 2 – pracovní list Pracovní listy 2. třída (Prosím o zpětnou vazbu.)
4. Příklady č. 63, 64
5. Písanka s. 24, 25
6. Já a můj svět učebnice - výklad s. 51, 54, 55
7. Já a můj svět pracovní sešit s. 62, 63
8. Čtení – Nezapomeňte pokračovat v četbě vaší knížky.
 
 
Pracovní listy fyzicky odevzdat na sběrném místě, které bude u vchodu do MŠ (box, do kterého pracovní listy vhodíte) nebo zasláním formou fotografie/scan. (Whatsapp, email ... ) - vždy zasílejte konkrétnímu vyučujícímu.
Odevzdání v pátek do 17 hod. (box/foto).
email adresa: solinova@atlas.cz
 
3. TŘÍDA
Matematika
1. Násobení a dělení 10 a 100 – vysvětlení uč. str.92 + 93 + 94 (pouze se podívat)
2. PS st. 29,30, 31
Stále prohlubovat již naučené. Hlavně písemné + a -, zpaměti + a -, násobilku atd.
 
Český jazyk
1. Velký PS str. 45,46
2. Malý PS str. 53 – zpaměti vyjmenovaná slova po - z – ( vysvětlit význam).
Neustále procvičovat a doplňovat.
 
Anglický jazyk
1. Učebnice str. 49-50
2. Pracovní sešit str. 49-50
 
Nová slovíčka :
many - meni - mnoho, mnozí
how many - hau meni - kolik
supermarket - su:pə ma:kit - samoobsluha
Main St - main stri:t - Hlavní ulice
rope - rəup - provaz, lano
pizza - pi: tsə - pizza
chocolate - čoklət - čokoláda
basket - ba:skit - koš, košík
hungry - hangri - hladový
idea - ai’diə - nápad, myšlenka, plán
wait - weit - čekat
Gramatika:
How many - kolik ?
 
Prvouka
Opakování obojživelníků a jejich stavba na školákově webu : https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/obojzivelnici
4. TŘÍDA
Matematika a Český jazyk
**Úkoly jsou ve formátu pdf. zde: **https://drive.google.com/file/d/1exCmAYBFEMu6O1ifCUH5OyR3VnV1jp2a/view?usp=sharing
**Výklad zlomku ZDE . ** vÝKLAD ZLOMKY 4. TŘÍDA
**Základní skladební dvojce - výklad v prezentaci: **https://drive.google.com/file/d/1kwkhW0mA_4IQ4dvWvjiaeNd3WTvvi9wJ/view?usp=sharing
 
Anglický jazyk
 1. Učebnice str. 49-50
 2. Pracovní sešit str. 49-50
 
Nová slovíčka:
the second - sekənd - druhý
those - təuz - tamti,-y,-a,-o
crack - krəek - práskl, prásknout
go out - gou aut - vycházet, vyjít
get into - get into - dostat se do
Gramatika :
Ordinal numbers - řadové číslovky
https://www.youtube.com/watch?v=w7eErDTUwF4
 
Vlastivěda
 1. Učebnice str. 26 - opakování otázky - řešení prosím zaslat na mail danik@dcdoma.net
 2. Učebnice str. 27-28
 3. Pracovní sešit str. 16-19
  Další video k látce : https://www.youtube.com/watch?v=6zMDU5gD-yI
 
Přírodověda
 1. Opakování na stránkách webu :
  https://brumlik.estranky.cz/clanky/prirodoveda/4.rocnik/ekosystem-park.html

Přílohy

Vytvořeno: 27. 4. 2020
Poslední aktualizace: 27. 4. 2020 10:53
Autor: Správce Webu