Obsah

DOMÁCÍ ÚKOLY 4. období - 30.03. – 05.04.2020

Typ: ostatní
.
1. TŘÍDA
Slabikář s. 70, 71
Vyvození nového písmene Ch, ch (Můžete dětem přečíst pohádku - viz. fotografie )
Slabikář s.72
Práce se zásobníčkem (desky s písmenky) – složte slova BUBEN, POTOK, KABÁT, DRÁTEK, BRÝLE.
M-PS s. 34, 35, 36, 37
s. 39/6, 7, 8, 9
Psaní – nácvik psaní Zviz. fotografie
Písanka s. 17
-nácvik psaní h – viz. fotografie
Písanka s. 18, 19
Nadiktujte, prosím, dětem tato písmena :
u, i, t, j, y, n, v, U, I, J, N, V. Děti budou psát na papír psacím písmem. Pokud si psaní některého z písmen nevybaví, zopakujte jej několikrát během tohoto týdne.
Já a můj svět s. 46, 47
Moc děkuji, že s dětmi pracujete. M.Š.
Pohádka
Z
h
 
2. TŘÍDA
Opakování z učebnice ČJ : uč. s. 88/3, s. 89/6
Zkuste, prosím, dětem nadiktovat diktát v učebnici na s. 89/9a. Děti mohou psát daná cvičení do sešitu domácího nebo na papír.
ČJ-PS s. 20
Názvy slovních druhů je třeba se naučit zpaměti.
M-PS s. 31, 32, 33, 34
Písanka s. 16, 17
Já a můj svět s. 57, 58
Čtení: Druháčci nezapomínejte číst. Určitě doma najdete nějakou knížku, která stojí za přečtení.
Moc děkuji, že s dětmi pracujete. M.Š.
 
3. TŘÍDA
Matematika
1. Výklad odčítání stovek str. 84/2 + 85/4
2. PS str. 25
3. Práce z učebnice na papír nebo do zavedeného sešitu: učebnice str.85/5,6
4. Učebnice str. 84/3 + 85/7 - ústně
Stále prohlubovat již naučené. Hlavně písemné + a -, zpaměti + a -, násobilku atd.
 
Český jazyk
1. PS malý str. 43 + 44 + 45 – celé
2. PS str. 43 + 44
Neustále procvičovat a doplňovat.
 
Prvouka
1. učebnice str. 70-71
2. pracovní sešit str. 65
 
Anglický jazyk
1. učebnice str. 44
nová slovíčka :
give-giv-dát, podat,
but-bat-ale,
know-nəʊ-vědět, znát,
I don’t know-ai don’t nəʊ -nevím,
let’s look-lets luk-podívejme se,
from-frəm, from-od, z
parrot-pəerət-papoušek,
sentence - sentəns- věta,
bad-baəd-špatný, zlý,
dengerous-deindžərəs-nebezpečný,
clever-klevə-chytrý,
I can not (I can’t)-ai kaənot, (ka:nt)-nemohu,
help -help- pomoci,pomáhat
us-as-nás, nám
signed-said-podepsán
sign-sain-podepsat, podpis
date-deit-datum
very-veri-velmi

 

4. TŘÍDA
Matematika
1. Výklad obvod čtverce + obdélníku učebnice str. 125+126
2. Obvod čtverce:     o = 4.a
    Obvod obdélníku: o = 2.(a+b)
 
Hlavně umět dosazovat do vzorečků!
Např. o = 2.(a+b)          o = 4.a
o = 2. ( 5 + 6)                 o = 4.8
o = 2. 11                         o = 32cm
o = 22 cm
 
4. Pracovní listy 47 + 48 viz. odkaz Pracovní list - obvod čtverce a obdélníku 4. třída
 
Český jazyk
1. PS st. 60 + přehled na str. 102
2. Sešit ČJ-Š str. 103/4, 103/6, 103/7a - napsat v budoucím čase.
 
Přírodověda
1. učebnice str. 83-87
2. pracovní sešit str. 44-47
 
Vlastivěda
1. učebnice str.16-20
2. pracovní sešit str. 10-13
 
Anglický jazyk
1. učebnice str. 42-44
2. pracovní sešit str. 41-44
 
PRESENT SIMPLE – PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ
přítomný čas prostý vyjadřuje opakovaný děj v přítomnosti, denní rutiny • přítomný čas prostý také používáme, když mluvíme o věcech, které už se nezmění. • V pátek hraju fotbal. I play football on Friday.
• Moje sestřenice žije ve Skotsku. My cousin lives in Scotland.
• !!! Ve třetí osobě čísla jednotného (he, she, it) dáváme na konec slovesa koncovku e, es !!! !!!
Předchází-li –y samohláska (a,e,i,o,u), ke změně na –ies nedochází !!! Sheplays .. He watches .. You studies ..
Presentsimple - negative • zápor se tvoří pomocí do not = don´t (zkrácený tvar), ve třetí osobě jednotného čísla does not = doesn´t • tvoříme: podmět(já, ty, on..) + don´t/doesn´t(zápor) + sloveso(infinitiv bez to)I don´t work. = Já nepracuji.
Presentsimple – QUESTIONS • otázka se tvoří pomocí pomocného slovesa do, ve třetí osobě jednotného čísla does
• Tvoříme: Do/Does + podmět + sloveso (infinitiv)
• Do I work? Pracuji?
• Hraješ v pátek fotbal? Do you play football on Friday?
Záporná otázka se tvoří dvojím způsobem.
• Do you not work? Nepracuješ?
• Don´t you work? Nepracuješ? (zkrácený tvar, používá se častěji)
Presentsimple – shortanswers
• V angličtině se považuje za nezdvořilé odpovídat na otázku pouze ano/ne. Musíme proto ještě zopakovat příslušné pomocné sloveso.
• Do you play the piano? Yes, I do. • Hraješ na piano? Ano, hraju.
• Does she play the piano? No, she doesn´t. • Hraje na piano? Ne, nehraje.
Adverbsoffrequency • Příslovce četnosti mají v anglické větě své pevné místo. Dávají se před hlavní sloveso.
• Josh často hraje basketbal po škole, • Josh often plays basketball after school.
• V úterý hraju na klavír. • On Tuesday I play the piano.

Příloha

Vytvořeno: 30. 3. 2020
Poslední aktualizace: 30. 3. 2020 13:25
Autor: Správce Webu