Obsah

Hrajeme s jazýčkem

Jedná se o logopedickou prevenci vad řeči. Žáci provádějí dechová, fonační a artikulační cvičení. Rozvíjí slovní zásobu a provádí cviky hrubé a jemné motoriky. Vše prováděno hravou a nenásilnou formou.

 

.