Obsah

Zápis do 1. tříd

Typ: ostatní
Kritéria

Pravidla při přijímání dětí do 1. tříd

V souladu s § 36 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, se povinná školní docházka vztahuje  na státní občany České republiky. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Kritéria ZŠ a MŠ Dobkovice k přijímání dětí k plnění povinné školní docházky

  1. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, Dobkovice
  2. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy,
  3. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v okolní obci

--------------------------------------

      ředitelka

Mgr. Nora Kalašová


Příloha

Vytvořeno: 27. 1. 2022
Poslední aktualizace: 27. 1. 2022 11:04
Autor: Správce Webu