Obsah

Návrat žáků do škol duben 2021

Typ: ostatní
.

 

Návrat žáků do škol duben 2021

 1. Z nařízení KHS Ústeckého kraje s účinností od 12.04.2021 se omezuje provoz školských zařízení – základních a mateřských škol. Nařízení platí do 18.04.2021 č.j. KHSUL 38126/2021. Po tomto termínu se vrací žáci k prezenční výuce.
 2. Docházka je povinná – prezenční výuka u všech žáků.
 3. Rozsah provozu ŠD je neměnný- od 6:30 do 16:00 hod
 4. ŠJ – obědy: stravování rozdělené do dvou skupin, konec obědů a odchod žáků 13:15 hod.

Při stravování budou zajištěny rozestupy a dodržována zvýšená hygienická opatření.

 1. Žáci budou mít svačinu a vlastní pití (nebude zajištěn pitný režim).
 2. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 jednorázové roušky. Roušky jsou po celou dobu pobytu ve škole povinné.
 3. Budou opět zvýšena hygienická opatření ve škole – časté mytí rukou, dezinfekce, rozestupy, roušky, větrání.
 4. Tělesná výchova bude denně nahrazena prodlouženým pobytem venku (přizpůsobit oblečení žáka).
 5. Souběžně s návratem žáků do škol dochází k testování žáků. Pravidelné testování na přítomnost viru SARS -CoV -2 je chápáno jako jeden z nástrojů omezení šíření onemocnění Covid -19. Testování bude probíhat 2 týdně – pondělí, čtvrtek, samoodběrem a bezprostředně po příchodu do školy ( viz Manuál Covid -19, testování ve školách duben 2021 – MŠMT).
 6. V případě pozitivního testu je zákonný zástupce  okamžitě vyrozuměn. Škola vystaví žákovi potvrzení o pozitivním testu s uvedením dne a času provedení testu a žák neprodleně opouští školu (do příchodu zákonného zástupce je izolován od ostatních žáků v samostatné místnosti).
 7. Pokud zákonný zástupce odmítne testování žáka, je žák omluven z prezenční výuky a vzděláván jako při nepřítomnosti ve škole (nemoc).
 8. Testování se neprovádí :

        1. negativní test provedený na odběrovém místě a není starší 48 hodin.                                 

       2. prodělání nemoci Covid-19 + karanténa a neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR              testu s pozitivním výsledkem. Vše je třeba prokazatelně doložit. Pokud skutečnost nebude             doložena, žák se účastní testování.

 1. Možnost testování s asistencí 3. osoby není uskutečnitelné ve vnitřních prostorách školy tak, abychom zamezili rizikovému kontaktu této asistující osoby s ostatními žáky. Testování s asistencí 3. osoby bude možné pouze venku.

V Dobkovicích 12.04.2021

 

--------------------------------

ředitelka

Mgr. Kalašová

 

 


Příloha

Vytvořeno: 12. 4. 2021
Poslední aktualizace: 12. 4. 2021 12:50
Autor: Správce Webu