Obsah

Učitelský sbor

 

CHARAKTERISTIKA

Pedagogický tým tvoří ředitelka, učitelka a vychovatelka školní družiny a asistenti pedagoga. Díky různorodosti zaměření pedagogů je možné uspokojit velké množství potřeb žáků, a to nejen v oblasti výuky, ale i v oblastech zájmových. Učitelky jsou ochotny pracovat i nad rámec svých povinností, mají i organizační schopností např. při pořádání akcí pro žáky a rodiče.

 

Členové učitelského sboru:

Ředitelka

Mgr. Kalašová Nora

tel. 775 862 576

Učitelka

Mgr. Šolínová Martina

tel. 775 862 575

Vychovatelka

Bc. Bublíková Monika

tel. 776 580 661 

 

Knesplová Lenka

tel. 732 380 622 

Asistentka

Knesplová Lenka

tel. 732 380 622 

 

Křivakovská Dana

tel. 728 684 798 

 

Poláková Klára

tel.  737 239 323