Obsah

Domácí úkoly - STŘEDA 27.5. 2020

Typ: ostatní
.

2. TŘÍDA

Český jazyk – stále opakovat názvy všech deseti slovních druhů

– Podstatná jména jsou…

- Slovesa jsou slova, která vyjadřují…

- Předložky stojí…

- Spojky spojují...

1. ČJ – PS s. 29/3, 4 + SOUTĚŽ

2. ČJ – učebnice s.110/ d,t – 3řádky – písemně do sešitu domácího nebo na papír

Matematika

- procvičovat násobky 3 a násobení 3

- vyvození dělení 3

1. PRACOVNÍ LIST C – násobení 3 viz. odkaz zde: Pracovní list C

2. Příklady č.1, 2 – násobení a dělení 2 viz. odkaz zde: Folie 2. třída

Čtení

1. Čítanka s. 80

Psaní

1. Písanka s. 34

3. TŘÍDA

Český jazyk

1. PS str. 54 + 55

2. Stále opakovat slovní druhy + „omáčka“ - zpaměti

Matematika

1. Pracovní list str. 25 – slovní úlohy ( pouze výpočet a odpověď )

2. Učebnice str. 102/32 + sešit M- Š

Čtení str. 108-110, vypracovat otázky

Prvouka - Opakování Jaro, Léto, Podzim, Zima - změny přírody

Anglický jazyk

Nová slovíčka

circle - se:kl - kruh

triangle - traiəengl - trojúhelník

grey - grey - šedý

Procvičování slovíček - tělo, barvy a zvířata

4. TŘÍDA

Český jazyk

1. PS str.64

2. ČJ – učebnice str. 110/1 – přerýsovat a určit - papír

Matematika

1. PS str. 22

Čtení str. 130-131, vypracovat otázkyVlastivěda
Učebnice str. 38
Pracovní sešit str. 24 cvičení 1 a 2Anglický jazyk
Nová slovíčka
dear - diə - milý, drahý
our - a: ,auə - náš
clown - klaun - šašek, klaun
think - θink - myslet, domnívat se
before - bi:fo: -před
teacher - ti:čə - učitel
učebnice str. 55
sešit str. 57


Přílohy

Vytvořeno: 27. 5. 2020
Poslední aktualizace: 27. 5. 2020 14:22
Autor: Správce Webu