Obsah

Domácí úkoly - STŘEDA 10.6. 2020 a ČTVRTEK 11.06.2020

Typ: ostatní
.

2. TŘÍDA

Český jazyk – opakování slovních druhů - ústně

1. ČJ – PS s. 41

2. Učebnice ČJ s. 106/3, 4 – ústně

Matematika

Příklady č. 12

1. Násobky 4 – 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 a zpět - ústně

2. Pracovní list L – sčítání a odčítání do 100

3. Pracovní list M – násobení 4

Čtení

1. Čítanka s. 94 – 95 + otázky

2. Čtení s porozuměním – pracovní list s. 26, 27

 

3. TŘÍDA
Český jazyk
1. PS str. 65/1,2
2. Sešit - ČJ – Š - opsat 4 věty + určit slovní druhy číslovkou
3. Stále opakovat pádové otázky a slovní druhy
3 1
Můj bratříček si často hraje s barevnými kostkami.
Detektiv pečlivě zkoumá stopy po pachatelích.
Brr, mýdlové bubliny mě štípou, haf.
Hurá, dnes jsem dostala tři známky do žákovské knížky.
Výklad: určování pádů, čísla a rodu podstatných jmen – vzor:
bez mraků - 2.p., č.mn., rod muž.
před školou - 7.p., č.j. rod žen.
vidím kotě - 4.p., č.j. rod stř.
Pád vždy pasuje jen jeden, není možné, aby se hodilo více pádů. Za všemi zkratkami se píše tečka.
Matematika
1. PS str. 36/ 4 - 7
2. Pracovní list „Hádej“
Prvouka
Opakování bezpečnosti provozu a dopravních značek
Anglický jazyk
Activity book str. 60-62
Nová slovíčka
heavy - hevi - těžký
end - end - konec
be - bi: - být
check - ček - zkontrolovat, ověřit
sixty - siksti - šedesát
 
Čtvrtek – 11.06.2020
Český jazyk
1. PS str.66
2. ČJ – Š – papírek + přepsat předpony a předložky
Matematika
1. PS str. 36/ 8 -11
2. Pracovní list „ Terč“

Vytvořeno: 10. 6. 2020
Poslední aktualizace: 10. 6. 2020 13:31
Autor: Správce Webu