Obsah

Domácí úkoly - PONDĚLÍ 25.5. 2020

Typ: ostatní
.
2. TŘÍDA
Český jazyk – stále opakovat názvy všech deseti slovních druhů
– Podstatná jména jsou…
- Slovesa jsou slova, která vyjadřují…
- Předložky stojí…
- Spojky spojují...
1. ČJ – PS s. 28
2. ČJ – učebnice s.99/3 – 3řádky – písemně do sešitu domácího nebo na papír
Matematika
  • stále opakovat násobky 2, násobení a dělení 2
  • násobky 3, násobení 3
 
1. PRACOVNÍ LIST viz. odkaz zde matematika 2. třída
– opakování sčítání a odčítání do 100 a násobení a dělení 2 
2. Příklady č. 71
Čtení
1. Čítanka s. 78
 

3. TŘÍDA

Český jazyk

1. Slovní druhy vyjmenovat + „omáčka“ zpaměti ( namn. papír)

2. PS str. 53

Matematika

1. Vše na procvičování dělení se zbytkem

pracovní listy : str.24 ( 41), 25 ( 42), 9 (11)

Vše k vyzvednutí ve škole.

Čtení

- str.102-103 a vypracování otázek

Anglický jazyk

- dopracování chybějícího v Activity books do strany 56

Opakování slovíček

PARROT -PƏERƏT- PAPOUŠEK

RABBIT -RÆBIT- KRÁLÍK

DUCK -DAK- KACHNA

MOUSE -MAUS- MYŠ

HAT -HÆT- KLOBOUK

MATCH -MÆČ- ZÁPALKA

A opakování slovíček při chození po mapě :

SHOP -ŠOP- OBCHOD

RESTAURANT -RESTRONT- RESTAURACE

PARK -PA:K- PARK

CINEMA -SINƏMƏ-KINO

CORNER -KO:NƏ- ROH

SQUARE -SKWEƏ- ČTVEREC, NÁMĚSTÍ

START -STA:T- ZAČÍT

ENTRANCE -ENTRƏNS-VCHOD, VSTUP

FINISH -FINIŠ- KONEC, KONČIT

OUT -AUT- VEN

 

4. TŘÍDA
Čtení
1. str.50-51 a vypracování otázek
Anglický jazyk
- dopracování chybějícího v Activity books do strany 56
Opakování slovíček - školní předměty
Lesson - lesn - lekce, vyučovací hodina
Art - a:t - výtvarná výchova
Geography - dži ografi - zeměpis
Games - geimz - hry
Maths - mæθs - matematika
History - histri - dějepis
Music - můj:zik - hudební výchova
Science-saɪəns - přírodopis
Tvorba rozvrhu dle diktátu

Příloha

Vytvořeno: 25. 5. 2020
Poslední aktualizace: 25. 5. 2020 14:30
Autor: Správce Webu