Obsah

DOMÁCÍ ÚKOLY 9. období - 04.05. – 10.05.2020

Typ: ostatní
.
1. TŘÍDA
Český jazyk
1. Slabikář s. 87
Nácvik čtení slabik DI, TI, NI. Je nutné děti upozornit na rozdílné čtení DI a DY, TI a TY, NI a NY.
2. Slabikář s. 88, 89, 90
3. Práce se zásobníčkem (desky s písmenky) – složte slova FOTKA, CHATKA, KOŤATA, JEHŇATA, LÁĎA, LEGRACE.
Matematika – práce s kartičkami s čísly a tečkami
  • Srovnat řadu čísel od 0 do 20+přiřadit správný počet teček.
  • Děti vytáhnou náhodně 5 čísel a srovnají je do řady od nejmenšího po největší.
  • Rozdělte si všechny kartičky na polovinu a zahrajte si „Větší bere“(Děti znají.)
1. Procvičujeme s Matýskem (nový fialový sešit) s. 4, 5, 6
2. M-PS s. 52, 53
3. Zopakujte si geometrická tělesa – koule a krychle (Ukazujte v okolí.)
4. M-PS s. 54, 55 – kvádr, válec
Psaní
-nácvik psaní Ř - viz. fotografie
Ř
1. Písanka s. 36, 37
-nácvik psaní K – viz. fotografie
K
2. Písanka s.38, 40
Vyfoťte mi, prosím, Písanku s. 36, 37, 38 a pošlete mi je na můj e-mail nebo WhatsApp. Děkuji.)
3. Nadiktujte, prosím, dětem tato písmena : ř, č, b, t, h, n, Č, B, T, H, N. Děti budou psát na papír psacím písmem. Pokud si psaní některého z písmen nevybaví, zopakujte jej několikrát během tohoto týdne.
Já a můj svět s. 62, 63. 
Pokud budou mít děti vše hotové, mohou procvičovat v pracovním sešitě Poznáváme abecedu probraná písmena.
 
2. TŘÍDA
Český jazyk
  • zopakovat názvy všech slovních druhů
  • zopakovat – Podstatná jména jsou…
  • Slovesa jsou slova, která vyjadřují…
  • Předložky stojí…
1. Učebnice ČJ s.94/2 – ústně
2. Učebnice ČJ s.94/3 – písemně do sešitu domácího nebo na papír
3. SPOJKY – spojují slova nebo věty (naučit)
4. Učebnice ČJ s. 95/2, 3 - ústně
5. ČJ – PS s. 27 (Říkanka vám hodně pomůže.)

 6. OPAKOVÁNÍ – PODSTATNÁ JMÉNA – pracovní list v souborech (Prosím o zpětnou vazbu.)

ke stažení zde:

7. ČJ – PS s. 33
8. Zkuste, prosím, dětem nadiktovat diktát v učebnici na s. 98/7a. Děti mohou psát do sešitu domácího nebo na papír.
Matematika
1. Násobky 2 (0-20 a 20-0) – ústně
2. Zkusit si přeříkat 0.2=0, 1.2=2, 2.2=4, 3.2=6, 4.2=8…….10.2=20. Zkuste zadávat příklady i na přeskáčku.
3. OPAKOVÁNÍ – NÁSOBENÍ 2 – pracovní list (Prosím o zpětnou vazbu.)
 
4. M-PS s. 42, 43, 44, 45
5. Příklady č. 65, 66 (vytisknout) ke stažení zde: Folie 2. třída
Psaní
1. Písanka s. 26, 27
Já a můj svět pracovní sešit s. 64, 65
Čtení – Nezapomeňte pokračovat v četbě vaší knížky.
 
Pracovní listy fyzicky odevzdat na sběrném místě, které bude u vchodu do MŠ (box, do kterého pracovní listy vhodíte) nebo zasláním formou fotografie/scan. (Whatsapp, email ... ) - vždy zasílejte konkrétnímu vyučujícímu.
Odevzdání v pátek do 17 hod. (box/foto).
email adresa: solinova@atlas.cz
 
3. TŘÍDA
Český jazyk a matematika v pdf zde v odkazu:
Folie ke stažení zde: Fólie 3. třída
Anglický jazyk
1. Učebnice str. 51-52
2. Pracovní sešit str. 51-52
Nová slovíčka :
space - speis - vesper, prostor, místo
bookshop - bukšop - obchod s knihami
shop- šop - obchod
start - sta:t - začít
restaurant - restront - restaurace
eat - i:t - jíst
new - nju: - nový
take - teik - vzít
taxi - təeksi - taxík, taxi
problem - probləm - problém
ready - redi - připravený
cinema - sinəmə - kino
Rex - reks - král
finish - finiš - konec, končit
Gramatika:
How many - kolik ?
Určitě dál opakovat - budeme i na online výuce na WhatsApp
Prvouka
Opakování ryb a jejich stavba na školákově webu : https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/ryby
 
4. TŘÍDA
Úkoly Český jazyk a Matematika v pdf zde v odkazu
Jak vypracovat cvičení v pracovním sešitě ČJ zde:
Anglický jazyk
1. Učebnice str. 51-52
2. Pracovní sešit str. 51-52
Nová slovíčka:
special - spešl - zválštní, speciální
saint - seint - svatý
Valentine - vaelentain - Valentýn
message - mesidž - vzkaz, zpráva, sdělení
send - send - poslat
Chinese - čai’ni:z - čínský
dance - da:ns - tanec, tančit
everyone - evriwan - každý
fireworks - faləwe:ks - ohňostroj
China - čainə - Čína
card - ka:d - lístek, pohlednice
Europe - juərəp - Evropa
Gramatika :
Ordinal numbers - řadové číslovky
Určitě dál opakovat - budeme i na online výuce na WhatsApp tentokrát již zítra (5.5.2020)
Vlastivěda
1. Učebnice str. 29 - opakování otázky - řešení prosím zaslat na mail danik@dcdoma.net
2. Učebnice str. 30-31
3. Pracovní sešit str. 18-19
Další video k látce :
Přírodověda
Opakování na stránkách webu :

Přílohy

Vytvořeno: 4. 5. 2020
Poslední aktualizace: 4. 5. 2020 13:49
Autor: Správce Webu