Obsah

DOMÁCÍ ÚKOLY 7. období - 20.04. – 26.04.2020

Typ: ostatní
.
1. TŘÍDA
 
1. Slabikář s. 79, 80, 81
2. Vyvození nového písmene G (Můžete dětem přečíst pohádku - viz. fotografie
G
3. Slabikář s. 82 (stejný postup práce jako u písmene F s. 78)
4. Práce se zásobníčkem (desky s písmenky) – složte slova FAZOLE, ŽOFKA, FOUSEK, TELEFON, FLÉTNA).
 
Matematika
1. práce s kartičkami s čísly a tečkami
  • Srovnat řadu čísel od 0 do 20+přiřadit správný počet teček.
  • Rodič jedno z čísel otočí a děti určí, které číslo to je.
  • Děti skládají čísla podle diktátu. Tuto řadu čísel pak přečtou.
  • Rodič vybere libovolnou kartu s tečkami, dítě spočítá tečky a přiřadí správnou číslici.
2. M-PS s. 44, 45, 46, 47
3. Příklady č. 33, 34
 
Psaní
1. nácvik psaní ž - viz. fotografie
ž
Písanka s. 30, 31, 32
2. nácvik psaní H – viz. fotografie
H
Písanka s. 20 
Vyfoťte mi, prosím, Písanku s. 30, 31 a 20 a pošlete mi je na můj e-mail nebo WhatsApp. Děkuji.)
Nadiktujte, prosím, dětem tato písmena : b, č, y, z, r, k, B, Č, R, V, J, I. Děti budou psát na papír psacím písmem. Pokud si psaní některého z písmen nevybaví, zopakujte jej několikrát během tohoto týdne.
 
Já a můj svět s. 49, 50
Pokud budou mít děti vše hotové, mohou procvičovat v pracovním sešitě Poznáváme abecedu probraná písmena.
 
2. TŘÍDA
Český jazyk
  • zopakovat názvy všech slovních druhů
  • zopakovat – Podstatná jména jsou…
1. Opakování z učebnice ČJ - uč. s. 92/6a – do sešitu nebo na papír
Zkuste, prosím, dětem nadiktovat diktát v učebnici na s. 86/9. Děti mohou psát do sešitu domácího nebo na papír.
2. ČJ-PS s. 23 
3. Učebnice ČJ s. 92/1 – ústně
Slovesa – žlutý obdélník na s. 92 naučit zpaměti.
4. ČJ-PS s. 24, 25
 
Matematika
1. M-PS s. 37
2. Násobky 2 (0-20 a 20-0) – ústně
3. M-PS s. 38 (POZOR: M-PS s. 38/5 Ukázat, že při záměně činitelů je výsledek stejný 1.2=2 a 2.1=2. Toto cvičení několikrát procvičit.)
  • Procvičovat můžete také zde:
4. M-PS s. 78, 79
5. Příklady č. 60, 61, 62
 
Písanka s. 18, 19
Já a můj svět učebnice - výklad s. 52-55
Já a můj svět pracovní sešit s. 60, 61
Čtení – Nezapomeňte pokračovat v četbě vaší knížky.

 

3. TŘÍDA
Matematika
1. Násobení a dělení 10 a 100 – vysvětlení uč. str.89 + 90 + 91 (pouze se podívat)
2. PS st. 27,28
Stále prohlubovat již naučené. Hlavně písemné + a -, zpaměti + a -, násobilku atd.
3. Pracovní list "Žáby" -  Tuto práci založte doma.
k vytisknutí zde  Pracovní list "Žáby"
Český jazyk
1. Malý PS str. 49 + 50 + 51 + 52
Neustále procvičovat a doplňovat.
 
Anglický jazyk
1. učebnice str. 46-48
2. prac.seš. str. 47-48
Nová slovíčka:
follow - foloəu - následovat, sledovat
corner - ko:nə - roh
I ´m sorry - aim sori - lituji, to je mi líto
too - tu: - také
park - pa:k - park
famous - feiməs - proslulý, slavný
Asia - eišə - Asie
America - ə´merikə - Amerika
Europe - juərəp - Evropa
duck - dak - kachna, ponořit se
walk - wo:k - procházet se, jít
wrong - ron, - špatný, chybný, nesprávný
 
Prvouka
1. Prac.sešit str. 67 - vypracované vyfotit a zaslat na mail danik@dcdoma.net
 
4. TŘÍDA
Matematika
1. Minule došlo k chybě v číslování stran – budou hotové strany PS str. 35,36
2. Nově PS str. 37
 
Český jazyk
1. Přeskočíme slovesné způsoby – necháme až na výklad ve škole.
2. PS str. 65
3. Uč. Str. 112/2 a,b.c – sešit
 
Anglický jazyk
1. Učebnice str. 48
2. Prac.seš. str. 47-48
Nová slovíčka:
cocoa - kəukəu - kakao, kakaový
grow - grəu - růst, pěstovat
slowly - sləuli - pomalu
become - bi ´kam - stávat se
pod - pod - lusk, tobolka
 
Přírodověda
1. Prac.seš.str. 51 - vypracované vyfotit a poslat na mail danik@dcdoma.net
 
Vlastivěda
1. Učebnice str. 22-25
2. Prac.seš.str. 14-15
Nová videa:
 
 

Příloha

Vytvořeno: 20. 4. 2020
Poslední aktualizace: 20. 4. 2020 11:07
Autor: Správce Webu