Obsah

DOMÁCÍ ÚKOLY 3. období - 23. – 29.3.2020

Typ: ostatní
.

1. TŘÍDA

Slabikář s. 66, 67, 68, 69
M-PS s. 30, 31, 32, 33
           s. 39/1, 2, 3, 4, 5
Psaní
nácvik psaní R – viz. fotografie  č.1
Písanka s. 6,7
nácvik psaní C – viz. fotografie  č.2
Písanka s. 14, 15
Nadiktujte, prosím, dětem tato písmena : m, a, l, e, s, o, p, M, A, S, O, P. Děti budou psát na papír psacím písmem. Pokud si psaní některého z písmen nevybaví, zopakujte jej několikrát během tohoto týdne.
Já a můj svět s. 61
                         s. 44, 45 – ústně
č. 1
č. 2
 
 
2. TŘÍDA
ČJ-PS s. 17, 18, 19
M-PS s. 27, 28, 29, 30
Příklady č. 55, 56
Písanka s. 14, 15
Já a můj svět s. 55, 56

3. TŘÍDA

Matematika
Toto období v matematice bude opakovací.
1. PS str. 24
2. Práce z učebnice na papír nebo do zavedeného sešitu:
    Učebnice str. 82/ 6,7, 9
Nestačí jen doplňovat pracovní sešity, ale stále prohlubovat již naučené. Hlavně písemné + a -, zpaměti + a -, násobení a dělení, zaokrouhlování atd.
 
Český jazyk
1. PS malý str. 40 + 41+ 42 – celé
2. Učebnice str.69/3a + 70/2 – papír
Prozatím velký PS nedoplňovat, počkáme na 4. období. Neustále procvičovat a doplňovat. Práce neodbývat.
 
Prvouka
1. Učebnice str. 68-69
2. Pracovní sešit str. 63-64

Anglický jazyk
1. Učebnice str. 41-43, písnička - opakování slovíček postava
2. Pracovní sešit str. 41-44

4. TŘÍDA

Matematika
Toto období v matematice bude opakovací.
1. Učebnice str. 83/1, 84/1, 85/1, 87/3, 88/6 – rozklad podle vzoru,
                            89/5 na zopakování
Nestačí jen doplňovat pracovní sešity, ale stále prohlubovat již naučené. Hlavně písemné + a -, zpaměti + a -, písemné násobení a dělení, zaokrouhlování atd.
 
Český jazyk
1. PS st. 59 + přehled na str. 100
2. Sešit ČJ-Š str. 101/4
3. Papír - sloh str. 101/5
 
Přírodověda
1. Učebnice str. 79-82
2. Pracovní sešit str. 41-43
 
Vlastivěda
1. Učebnice str.14-15 - zkusit si opakování a vypsat odpovědi na papír
 
Anglický jazyk
1. Učebnice str. 41
2. Pracovní sešit str. 37-40
nová slovíčka :
bus stop-bas stop-autobusová zastávka,
clean-kli:n-čistit,
teeth - ti:-zuby,
have a shower-šaur-sprchovat se,
usually-južuly-obvykle,
always-o:lweiz-vždy
sometimes-samtajms-občas,
every day - evry dej- každý den,
breakfast-brekfest-snídaně,
arrive-eraiv-přijet,
late-leit-pozdě,
bread-bred-chléb,
put on -put on- obléci,

Vytvořeno: 23. 3. 2020
Poslední aktualizace: 23. 3. 2020 14:16
Autor: Správce Webu