Obsah

DOMÁCÍ ÚKOLY 10. období - 11.05. – 17.05.2020

Typ: ostatní
.
1. TŘÍDA
Český jazyk
1. Slabikář s. 91
  • Nácvik čtení slabik BĚ, PĚ, VĚ.
2. Slabikář s. 92, 93
3. Práce se zásobníčkem (desky s písmenky) – složte slova FRANTIŠEK, SOŇA, VLÁĎA, BROŇA, MARTIN.
Matematika
  • práce s kartičkami s čísly a tečkami (Opakujte, pokud si děti ještě nejsou zcela jisté nebo jen tak pro zpestření.)
1. Procvičujeme s Matýskem s. 7, 8, 9 (řešení úkolu s. 9/2, 3 – viz. fotografie )
řešení
2. M-PS s. 56, 57, 58
Psaní
-nácvik psaní E - viz. fotografie
E
1. Písanka s. 39
2. Písanka 4 (nový sešit) s. 1, 3, 4
Vyfoťte mi, prosím, Písanku s. 39 a pošlete mi ji na můj e-mail nebo WhatsApp. Děkuji.)
3. Nadiktujte, prosím, dětem tato písmena : k, i, j, p, y, u, K, I, J, P, U, R.
Děti budou psát na papír psacím písmem. Pokud si psaní některého z písmen nevybaví, zopakujte jej několikrát během tohoto týdne.
Já a můj svět s. 65, 66
 
2. TŘÍDA
Český jazyk
- zopakovat názvy všech deseti slovních druhů
- zopakovat – Podstatná jména jsou…
- Slovesa jsou slova, která vyjadřují…
- Předložky stojí…
- Spojky spojují ...
1. OPAKOVÁNÍ – SLOVESA – pracovní list zde: Pracovní list 2. třída SLOVESA (Prosím o zpětnou vazbu.)
2. Učebnice ČJ s. 99, 100 – žluté obdélníky – ústně
3. ČJ – PS s. 34, 35 (Manipulační činnost na s.35 – dobrovolný úkol)
4. Zkuste, prosím, dětem nadiktovat diktát v učebnici na s. 98/7b. Děti mohou psát do sešitu domácího nebo na papír.
Procvičujte párové souhlásky zde: https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/parove-souhlasky
Matematika
Stále opakovat násobení a dělení 2 – ústně nebo zde:
1. OPAKOVÁNÍ – NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 2 – pracovní list zde: Pracovní list 2. třída Násobení a dělení 2 (Prosím o zpětnou vazbu.)
2. M-PS s. 46, 47, 48
3: Příklady č. 67, 68
Začít zkoušet násobky 3 (0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 a zpět).
 
Písanka s. 28, 29
Já a můj svět pracovní sešit s. 34, 35. Výklad naleznete v učebnici Já a můj svět na s. 31
Čtení – Nezapomeňte pokračovat v četbě vaší knížky.
 
Pracovní listy fyzicky odevzdat na sběrném místě, které bude u vchodu do MŠ (box, do kterého pracovní listy vhodíte) nebo zasláním formou fotografie/scan. (Whatsapp, email ... ) - vždy zasílejte konkrétnímu vyučujícímu.
Odevzdání v pátek do 17 hod. (box/foto).
email adresa: solinova@atlas.cz
 
3. TŘÍDA
Matematika
1. Procvičování dělení se zbytkem
2. PS str. 33
3. Papír učebnice str. 99/18, 100/23, 101/27
Vzor: 9 : 7 = 1 (zb.2)
 
Český jazyk
1. Velký PS str. 49 + 50
2. Malý PS str. 55 + 56 = dokončit celý pracovní sešit
(práci si rozvrhni do celého týdne).
 
Anglický jazyk
1. Učebnice str. 53-54
2. Pracovní sešit str. 53-54
Nová slovíčka :
ticket - tikit - lístek
entrance - entrəns - vchod, vstup
mouse - maus - myš
out - aut - ven
What time is it? - wot taim is it ?- Kolik je hodin?
5 o’clock - fajf ə'klok - pět hodin
clock - klok - hodiny
bring - brin - přinést
pretty - priti - krásný
put - put - dát, položit
money - mani - peníze
Gramatika:
What time is it ? - Kolik je hodin ?
Pro zvídavé procvičování času i z jiného pohledu :
Prvouka
Opakování krajina v okolí domova na školákově webu : https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/krajina-v-okoli-domova
 
4. TŘÍDA
Matematika
1. Opakování – 95/4 - sešit
2. PS str. 21
3. PS str. 44 – pravítko + tužka + obtáhnout pastelkou ( také podle pravítka)
 
Český jazyk
1. Přeskočíme shodu přísudku s podmětem ( necháme na 25.05.2020)
2. PS str. 69/1 až 3, cvičení 69/4 - NE!
U cvičení 69/2 hodně zmenši písmo, aby se text vešel na ten daný řádek.
3. Učebnice str .126/4a + 128/8 - sešit
 
Anglický jazyk
1. Učebnice str. 53-54
2. Pracovní sešit str. 53-54
Nová slovíčka:
yesterday - jestədi - včera
was, were - woz, we: - min.tvary slovesa být
end - end - konec
had - həd - minulý tvar slovesa mít
noise - noiz - hluk, zvuk
spoon - spu:n - lžíce
shut - šat - zavřít
mad - məed - šílený, bláznivý
slam - sləem - praštit, bouchnout
Gramatika :
Minulý čas prostý :
Prostý minulý čas použijeme, když mluvíme o minulém ději, který už skončil. Koukněte na obrázek nahoře. Často je ukončení děje naznačeno uvedením časového údaje jako yesterday (včera), last year (vloni), last summer (minulé léto, vloni v létě). Velice často se používá příslovce ago, které napovídá, že se něco stalo před nějakou dobou např. two days ago (před dvěma dny). Nebo může být věta bez uvedeného času, ale z kontextu (situace) víme, že se děj odehrál v minulosti.
A jak se tvoří ?
Jak se tvoří?
 
WAS/WERE
Pro vyjádření minulosti u TO BE máme dva tvary slovesa 1. was a 2. were:
Was – vyslovujeme [wɒz] nebo [wəz]
Were – vyslovujeme [wəː] nebo [wə]
Was se použije s první a třetí osobou jednotného číslá, tzn.
I was very happy. (Byl jsem velmi šťastný)
He was at home all night. (Byl doma celou noc)
She was really surprised. (Byla opravdu překvapená)
It was funny. (Byla to sranda)
Were použijme pro všechny ostatní osoby, tzn.
You were with my sister at school. (Byl jsi s mojí sestrou ve škole)
We were in the church. (Byli jsme v kostele)
They were invited to the dinner. (Byli na tu večeři pozvaný)
Určitě procvičíme online na WhatsApp - tentokrát jak jste zvyklí opět ve středu v deset a v jedenáct dopoledne. Je to snadné uvidíte !
 
Vlastivěda
1. Učebnice str. 32-34
2. Učebnice str. 35 - opakování otázky - řešení prosím zaslat na mail danik@dcdoma.net
3. Pracovní sešit str. 20-21
Další video k látce :
 
Přírodověda
Máme jaro a venku je nádherné počasí . Příroda se již probudila, venku se oteplilo, stromy a keře pučí, rostou květy, listy, větvičky. Znovu můžeme vidět bezobratlé živočichy, létající hmyz, spatřit ještěrky, pozorovat ptáky, …
Byla by škoda nevyužít toho a nevyrazit do terénu na vycházku (louka, les, okolí lidských obydlí, zahrada, u vody), samozřejmě, podle Vašich možností.
Tenhle týden je Vaším úkolem vycházka a pozorování jarní přírody. Můžeš vzít sebou lupu a pozorovat, co všechno se v přírodě na jaře děje.
Během vycházky pozorujte:
  1. Jaké bylo počasí? Kde jste byli na vycházce (místo)?
  2. Pozorujte a pojmenujte rostliny (byliny keře, stromy)
  3. Viděli jste nějaké živočichy? Rozdělte je do skupin na bezobratlé a obratlovce…
  4. Zavřete na chvíli oči a zkuste tiše poslouchat. Možná některé živočichy jenom uslyšíte.
  5. Zkuste na procházce najít a chvíli pozorovat mraveniště nebo ptačí hnízdo.
  6. Nežádoucí jevy – viděl/a jsi nějaké odhozené odpadky, poničené stromy?
Po vycházce zpracuj své pozorování na papír - můžeš vytvořit svůj vlastní plakát. A prosím o zaslání na mail danik@dcdoma.net

Přílohy

Vytvořeno: 11. 5. 2020
Poslední aktualizace: 11. 5. 2020 11:37
Autor: Správce Webu