Obsah

Školní jídelna

POZOR! OD 1.9.2019 ZVYŠUJEME STRAVNÉ, PROTO PLATBA V SRPNU BUDE VYŠŠÍ. VŠICHNI RODIČE DOSTANOU INFORMACI SPOLU S ČERVNOVÝM VYÚČTOVÁNÍM, KDE BUDE ZMĚNA POUZE V ZADÁVÁNÍ VARIABILNÍHO SYMBOLU, KTERÝ BUDE MÍT KAŽDÉ DÍTĚ PŘIDĚLENÉ.

 

Stravné se vždy hradí do 20.dne dopředu na příští měsíc.

Stravné lze uhradit 2 způsoby:
1.způsob: hotově vždy 1x za měsíc 20.dne měsíce dopředu (nebo nejbližší pracovní den) přímo u provozní ŠJ
2.způsob: trvalým příkazem z vašeho účtu (platba vždy provedena do 20.dne v měsíci dopředu)

Obědy placeny pevně stanovenou měsíční částkou ve výši:
ZŠ    7-10 let   480,- Kč ,  od 11 let 540,- Kč (při dovršení se platí od začátku školního roku!)


MŠ   2-6 let  680,- Kč/ celý den,  polodenní 560,- Kč,

   od 7 let 720,- Kč/ celý den, polodenní 600,- Kč (při dovršení se platí od začátku školního roku)

 

Na stejné číslo účtu posílejte i školné v MŠ 100,-/měsíčně. Předškoláci neplatí!
 

Přeplatky budou přecházet do dalšího školního roku po dobu docházky strávníka.

1/ Pokud nebude uhrazeno stravné do tohoto termínu, strávník nemá nárok na stravování ve ŠJ.

2/ Stravné je hrazeno v hotovosti v budově školní jídelny, nebo bankovním převodem na účet číslo 78-5215250237/0100 do poznámky jméno dítěte.

3/ Pokud rodič neodhlásí oběd do 14 hodin předešlého dne, kdy žák nebude ve škole, bude mu cena oběda účtována!

4/ Při onemocnění má dítě nárok pouze 1.den na stravu do ešusu  v budově MŠ.

5/ STRAVU ODHLAŠUJTE NEJEN V ZŠ ALE I  NA TELEFONNÍ ČÍSLO 605 770 717, STAČÍ SMS. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

Ceník obědů ZŠ Dobkovice -  žáci 1. - 4. třída od 1.9.2019

1 oběd   (7-10 let)                                           24,00 Kč

děti od 11 let (v celém školním roce)         27,00 Kč